3) สังคมศึกษา สำหรับมัธยมปลาย
4) สังคมศึกษา สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เหลือ 697 สิทธิ์
มีคนสนใจอยู่ 21 คน