2.6) ม.ต้น : สอบเข้าเตรียมอุดม
เหลือ 697 สิทธิ์
มีคนสนใจอยู่ 21 คน