เรื่อง : จำนวนเชิงซ้อน
วีดีโอ : 2
แบบฝึกหัด : 2
2
จำนวนเชิงซ้อนกับกราฟภาคตัดกรวย
เหลือ 698 สิทธิ์
มีคนสนใจอยู่ 22 คน