เรื่อง : การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก
วีดีโอ : 1
แบบฝึกหัด : 1
1
การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก
เหลือ 298 สิทธิ์
มีคนสนใจอยู่ 4 คน