เรื่อง : Complex Sentence
วีดีโอ : 6
แบบฝึกหัด : 6
4
Adverb Clauses of Condition & Adverb Clauses of Result
5
Adverb Clauses of Manner & Adverb Clauses of Comparison
6
Adverb Clauses of Reservation & Adverb Clauses of Purpose
เหลือ 298 สิทธิ์
มีคนสนใจอยู่ 5 คน